• rskojakarta@yahoo.co.id
Customer Service RSKO Pada Hari Kerja Jam 7.30 sd 16.00 WIB : 0813-1871-8880

Jadwal Dokter - March 2023

Klinik Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
Klinik Psikiatri Adiksi dr. Carlamia HL., SpKJ (K) dr. Imelda Indriyani, SpKJ (K) dr. Carlamia HL., SpKJ (K) dr. Imelda Indriyani, SpKJ (K) dr. Carlamia HL., SpKJ (K) - -
Klinik Psikiatri Adiksi - - - - dr. Imelda Indriyani, SpKJ (K) - -
KLINIK JIWA PTRB dr. Herny Taruli T., SpKJ dr. Vivi Oktavia L., SpKJ dr. Gerald Mario S., SpKJ dr. Vivi Oktavia L., SpKJ dr. Imelda Wijaya, SpKJ - -
Klinik Psikiatri I dr. Imelda Indriyani, SpKJ (K) dr. Gerald Mario S., SpKJ dr. Imelda Wijaya, SpKJ dr. Carlamia HL., SpKJ (K) dr. Gerald Mario S., SpKJ - -
Klinik Psikiatri II dr. Vivi Oktavia L., SpKJ dr. Imelda Wijaya, SpKJ dr. Herny Taruli T., SpKJ dr. Imelda Wijaya, SpKJ - - -
KLINIK SYARAF dr. Tjahjani Natriana, Sp.S dr. Tjahjani Natriana, Sp.S dr. Tjahjani Natriana, Sp.S dr. Tjahjani Natriana, Sp.S dr. Tjahjani Natriana, Sp.S - -
KLINIK ANAK dr. Lidya Chandra, Sp.A dr. Lidya Chandra, Sp.A dr. Lidya Chandra, Sp.A dr. Lidya Chandra, Sp.A dr. Lidya Chandra, Sp.A - -
KLINIK PENYAKIT DALAM dr. Azri Nurizal, SpPD (K) dr. Azri Nurizal, SpPD (K) dr. Azri Nurizal, SpPD (K) dr. Azri Nurizal, SpPD (K) dr. Azri Nurizal, SpPD (K) - -
KLINIK PARU dr. Rita Kesuma, M. Kes Sp.P dr. Rita Kesuma, M. Kes Sp.P dr. Rita Kesuma, M. Kes Sp.P dr. Rita Kesuma, M. Kes Sp.P dr. Rita Kesuma, M. Kes Sp.P - -
KLINIK MCU dr. Dyah Purwaning R, SpOK dr. Dyah Purwaning R, SpOK dr. Dyah Purwaning R, SpOK dr. Dyah Purwaning R, SpOK dr. Dyah Purwaning R, SpOK - -
KLINIK GIGI drg. Bagus Ario Wibowo, MM drg. Imelda Kusumaningrum drg. Bagus Ario Wibowo, MM drg. Imelda Kusumaningrum drg. Bagus Ario Wibowo, MM - -
KLINIK REHABILITASI MEDIK dr. Suniarleni, Sp.RM dr. Suniarleni, Sp.RM dr. Suniarleni, Sp.RM dr. Suniarleni, Sp.RM dr. Suniarleni, Sp.RM - -
KLINIK UMUM dr. Boris Pasaribu dr. Anita dr. Prihadi dr. Boris Pasaribu dr. Adeika Meita Rahayu - -